Język marki

Mapa myśli jest uniwersalną formą zapisu np. refleksji czy wyznaczanych celów rozwojowych w pracy z archetypami. Osobiście lubię ją stosować do zapisu przemyśleń Klienta/ grupy nad JĘZYKIEM MARKI. Nasza marka osobista komunikuje się: w spotkaniach na żywo, na blogu, pisząc artykuły, itp. Innym językiem będzie mówił MĘDRZEC, a innym BUNTOWNIK. Język marki to język komunikacji z Klientem, ale również sposób, w jaki marka mówi o sobie. To, jak my mówimy o sobie wpływa na to, jak ludzie mówią o nas. Popatrz na swoje archetypy: Jakie są słowa klucze Twojej marki? – wpisz je na grubych gałęziach mapy myśli Jakich przykładowych sformułowań/ zwrotów możesz używać w danym słowie kluczu? – wpisz przykłady na cieńszych liniach dorysuj tyle linii, ile...
read more

Analiza APA

APA to akronim od angielskich słów: Achieve Preserve Avoid Jeśli w pracy z archetypami pracujesz właśnie w obszarze: JAK CHCESZ, ŻEBY BYŁO? jedną z możliwości jest właśnie analiza APA.  A – Co chcesz osiągnąć?  np: – Jaki archetyp chcesz wzmocnić? – Co to oznacza? – Co dokładnie zrobisz? – Co nowego/ inaczej będziesz robić? – Kto może Ci w tym pomóc? – Jakie będzie pierwszy krok? P – Co chesz zachować? np: – Patrząć na swoje archetypy i ich atrybuty – co jest Twoją najmocniejszą stroną? – Co wnosisz swoją osobowością? – Co dajesz ludziom? – wypisz konkrety – Popatrz też na archetypy z Twojego drugiego i trzeciego rzędu ( Jak jest dziś? ) i jaki stan rzeczy chcesz tam zachować? A – Czego chcesz uniknąć? np: – Czego nie chcesz? – Co Ci przeszkadza/ męczy? – Jaki aspekt „ciemnej strony” archetypu chcesz zmienić? – W jakie sytuacje nie chcesz wchodzić? Analizę APA można też wykorzystać w pracy nad różnicą między tożsamością osobistą (JAK JEST DZIŚ?) a tożsamością zawodową, związaną z rolą życiową; np. jeśli Twoim silnym archetypem jest MĘDRZEC, a jesteś czy chcesz być coachem to prawdopodobnie będziesz musiał w tej roli osłabić czy kontrolować Mędrca (wiem lepiej, doradzę). Jednocześnie zastanów się, czy nie chcesz pozwolić mu dojść do głosu (jest przecież w Tobie silny) i np. dzielić się swoją wiedzą na blogu...
read more

JAK JEST DZIŚ?

Jeśli Klient podczas sesji coachingowej lub uczestnicy szkolenia zapoznali się już z archetypami (przeczytaj: WPROWADZENIE), poproś każdego, by ułożył karty w trzech rzędach: pierwszy rząd (najbliżej serca) – karty, których archetypy najsilniej przemawiają do niego, z którymi identyfikuje się najbardziej; tak na ok 70-100% drugi rząd (w środku) – karty, w przypadku których identyfikuje się w 40-60% z opisem danego archetypu trzeci rząd (najdalej od siebie) – karty, z których bierze tylko element, cząstkę, jeden aspekt Nie ma ograniczeń, ile i jakich archetypów powinno się znaleźć w poszczególnych rzędach. To wyłącznie osobista perspektywa  i decyzja uczestnika. Proszę ludzi, by byli szczerzy sami przed sobą. Układali archetypy tak, jak czują sami, a nie jak czuje to otoczenie czy jak chcieliby, by było. Ten układ odzwierciedla ich stan na dziś. Coach w pracy 1 na 1 z pewnością zakontaktuje odpowiednie bezpieczeństwo pracy z Klientem. Jednak w coachingu grupowym czy podczas szkolenia zwróć uwagę, czy grupa jest gotowa do dzielenia się swoimi głębokimi, często trudnymi przemyśleniami na forum. Jeśli na sali szkoleniowej mam np. cały dział firmy wraz z przełożonym, bardzo dbam o komfort ich pracy i nie wyciągam na forum do odpowiedzi a raczej pytam: Czy to ćwiczenie było ważne dla Was? Czy i jakie poruszyło emocje? Czy ktoś chciałby podzielić się swoimi refleksjami? Jeśli uczestnik nie identyfikuje się z którymś z prezentowanych archetypów całkowicie a wręcz go odrzuca – poproś by wyjął tę kartę z talii, odłożył na bok i odwrócił ją rewersem do góry.  Rozdaj każdemu z uczestników diagram archetypów, wydrukowany wcześniej w formacie A4. Możesz go tu pobrać w formie PDF. arkusz1_diagram                  Poproś, by każdy wybrał 3 kolory mazaków. I zaznaczył na diagramie diagramie wszystkie archetypy, które umieścił w swoim pierwszym rzędzie. Najlepiej wpisując cyfrę 1 w odpowiednim polu diagramu używając jednego z wybranych kolorów. Analogicznie należy postąpić z drugim i trzecim rzędem wybranych archetypów – oznaczyć na diagramie odpowiednio cyfrą 2 i 3 w wybranych kolorach. Praca z trzema kolorami lepiej wizualnie przedstawia wyniki. Omów krótko, co oznaczają cztery bieguny przedstawione na diagramie: WOLNOŚĆ – potrzeba zmiany, gotowość na nowe PORZĄDEK – stabilizacja, postępowanie wg reguł, trwałość JA – koncentracja na moich potrzebach, silne poczucie własnej wartości INNI – ukierunkowanie na drugiego człowieka, potrzeba dawania i dzielenia się  Archetypy mogą zarówno silnie się polaryzować (z reguły mówimy wtedy o silnie dystynktywnej marce), jak i rozkładać się mniej lub bardziej  równomiernie na...
read more

WPROWADZENIE

    Na początek przygotuj odpowiednią liczbę zestawów kart w zależności od liczby uczestników. W sesji coachingowej potrzebujesz jeden zestaw, a jeśli chcesz mieć drugi dla siebie, to dwa.     Poproś, by coachee czy uczestnicy szkolenia rozłożyli karty przed sobą i przeczytali opisy poszczególnych archetypów – (ok. 5 minut).       Wyjaśnij, że archetypy używane są również w marketingu do tworzenia osobowości marek produktów i usług. Odwołaj się do aktualnie silnie reklamowanych np. w reklamach telewizyjnych brandów. Podaj przykład marki i zapytaj grupę, do jakiego archetypu – ich zdaniem – ta marka się odwołuje? Może być to zarówno jeden bardzo wyrazisty archetyp, jak i kilka połączonych. PRZYKŁADY (2016/2017): Hortex: Matka Ziemia Kamis: Odkrywca Kinder Bueno: Kochający + Czarodziej M&M’s: Błazen Nike: Bohater     Przywołaj przykłady znanych w Polsce, bądź za granicą, silnych marek osobistych – i podobnie jak powyżej, spytaj grupę o reprezentowane przez te osobowości archetypy (często jest to „miks” kilku) PRZYKŁADY: Kuba Wojewódzki: Błazen Jurek Owsiak: Bohater + Błazen Richard Branson: Buntowik     Taki wstęp pomoże uczestnikom lepiej zrozumieć ideę archetypów marki i ich przełożenie na konkretne przypadki     Kolejny zalecany krok w pracy: JAK JEST DZIŚ?...
read more