MOJA MISJA

Inspirowanie innych
do wykorzystywania

myślenia wizualnego

w komunikacji, edukacji i zarządzaniu

Jestem trenerem, facylitatorem graficznym
i strategicznym. Lubię ludzi.
Do życia i pracy regularnie dodaję szczyptę humoru.
Zawsze mam mazaki w torebce. Jestem przekonana,
że świat potrzebuje facylitacji graficznej.

GRUPA

FLIPOWANIE®
i facylitacja
graficzna

FANPAGE

Gabriela Borowczyk GaBo

PROFIL

@flipowanie

PROFIL

Gabriela Borowczyk