Mapa myśli jest uniwersalną formą zapisu np. refleksji czy wyznaczanych celów rozwojowych w pracy z archetypami. Osobiście lubię ją stosować do zapisu przemyśleń Klienta/ grupy nad JĘZYKIEM MARKI.

Nasza marka osobista komunikuje się: w spotkaniach na żywo, na blogu, pisząc artykuły, itp. Innym językiem będzie mówił MĘDRZEC, a innym BUNTOWNIK. Język marki to język komunikacji z Klientem, ale również sposób, w jaki marka mówi o sobie. To, jak my mówimy o sobie wpływa na to, jak ludzie mówią o nas.

Popatrz na swoje archetypy:

  • Jakie są słowa klucze Twojej marki?
    – wpisz je na grubych gałęziach mapy myśli
  • Jakich przykładowych sformułowań/ zwrotów możesz używać w danym słowie kluczu?
    – wpisz przykłady na cieńszych liniach
  • dorysuj tyle linii, ile potrzebujesz