Analiza APA

APA to akronim od angielskich słów: Achieve Preserve Avoid Jeśli w pracy z archetypami pracujesz właśnie w obszarze: JAK CHCESZ, ŻEBY BYŁO? jedną z możliwości jest właśnie analiza APA.  A – Co chcesz osiągnąć?  np: – Jaki...