Jeśli Klient podczas sesji coachingowej lub uczestnicy szkolenia zapoznali się już z archetypami (przeczytaj: WPROWADZENIE), poproś każdego, by ułożył karty w trzech rzędach:

  • pierwszy rząd (najbliżej serca) – karty, których archetypy najsilniej przemawiają do niego, z którymi identyfikuje się najbardziej; tak na ok 70-100%
  • drugi rząd (w środku) – karty, w przypadku których identyfikuje się w 40-60% z opisem danego archetypu
  • trzeci rząd (najdalej od siebie) – karty, z których bierze tylko element, cząstkę, jeden aspekt


Nie ma ograniczeń, ile i jakich archetypów powinno się znaleźć w poszczególnych rzędach. To wyłącznie osobista perspektywa  i decyzja uczestnika. Proszę ludzi, by byli szczerzy sami przed sobą. Układali archetypy tak, jak czują sami, a nie jak czuje to otoczenie czy jak chcieliby, by było. Ten układ odzwierciedla ich stan na dziś.

Coach w pracy 1 na 1 z pewnością zakontaktuje odpowiednie bezpieczeństwo pracy z Klientem. Jednak w coachingu grupowym czy podczas szkolenia zwróć uwagę, czy grupa jest gotowa do dzielenia się swoimi głębokimi, często trudnymi przemyśleniami na forum. Jeśli na sali szkoleniowej mam np. cały dział firmy wraz z przełożonym, bardzo dbam o komfort ich pracy i nie wyciągam na forum do odpowiedzi a raczej pytam: Czy to ćwiczenie było ważne dla Was? Czy i jakie poruszyło emocje? Czy ktoś chciałby podzielić się swoimi refleksjami?

Jeśli uczestnik nie identyfikuje się z którymś z prezentowanych archetypów całkowicie a wręcz go odrzuca – poproś by wyjął tę kartę z talii, odłożył na bok i odwrócił ją rewersem do góry.


 Rozdaj każdemu z uczestników diagram archetypów, wydrukowany wcześniej w formacie A4. Możesz go tu pobrać w formie PDF. arkusz1_diagram 


 

 

 

 

 

 

 

 

Poproś, by każdy wybrał 3 kolory mazaków.

I zaznaczył na diagramie diagramie wszystkie archetypy, które umieścił w swoim pierwszym rzędzie. Najlepiej wpisując cyfrę 1 w odpowiednim polu diagramu używając jednego z wybranych kolorów.

Analogicznie należy postąpić z drugim i trzecim rzędem wybranych archetypów – oznaczyć na diagramie odpowiednio cyfrą 23 w wybranych kolorach.

Praca z trzema kolorami lepiej wizualnie przedstawia wyniki.


Omów krótko, co oznaczają cztery bieguny przedstawione na diagramie:

WOLNOŚĆ – potrzeba zmiany, gotowość na nowe
PORZĄDEK – stabilizacja, postępowanie wg reguł, trwałość
JA – koncentracja na moich potrzebach, silne poczucie własnej wartości
INNI – ukierunkowanie na drugiego człowieka, potrzeba dawania i dzielenia się


 Archetypy mogą zarówno silnie się polaryzować (z reguły mówimy wtedy o silnie dystynktywnej marce), jak i rozkładać się mniej lub bardziej  równomiernie na diagramie (marka holistyczna). Żadna z tych sytuacji nie jest dobra albo zła, to tylko odzwierciedlenie stanu rzeczy.

Pytam też, czy zgadzają się z tym, co zobaczyli? W przytłaczającej większości przypadków ludzie odpowiadają, że dokładnie jest tak, jak pokazał to diagram.


 Omów w każdym z biegunów jego zalety i wady.

– Co pozytywnego może wnosić swoją osobą człowiek reprezentujący obszar WOLNOŚĆ? (innowacyjność, kreatywność, nowe pomysły, radość, itp.)
– Jaka może być jego „ciemna strona”?
(słomiany zapał, postawa „nie bo nie”, niezadowolenie ze status quo, nieustanne poszukiwanie ulepszeń, brak wdrożenia, itp.)

Przydatne są tutaj przykłady konkretnych sytuacji czy zachowań. Możesz podać jakiś swój przykład.


Poproś teraz uczestników, by wrócili do karty, którą wcześniej odłożyli i upewnili się, czy na pewno chcą ją odrzucić.
Możesz teraz połączyć uczestników w pary i zasugerować wzajemnie podzielenie się refleksjami nad tym, co pokazał diagram. lub zadać kilka pytań na forum, np:

 

  • Co jest Twoją mocną stroną? Jakie korzyści płyną z tego dla Ciebie? Dla Twojego otoczenia? Twojego biznesu? Co wnosisz do grupy?
  • A czego powinieneś się wystrzegać? Nad jakimi zachowaniami panować? Na co zwrócić uwagę? Czego nie chcesz? Co Ci przeszkadza?

 

JAK CHCĘ, ŻEBY BYŁO?

Budowanie marki osobistej jest odkrywaniem siebie. Wymaga świadomego zarządzania sobą, wyznaczania celów rozwojowych, podejmowania decyzji i konsekwentnego dążenia do ich realizacji.


Zaproś uczestników do refleksji.

– Jak chcesz, żeby było?
– Co chcesz w sobie wzmocnić a co osłabić?

Poproś, by taką zmianę każdy z uczestników zaznaczył na diagramie, np. z 1 na 2 (osłabienie), z 3 na 2 (wzmocnienie). Dobrze sprawdza się zaznaczenie strzałką, w którym kierunku jest zmiana.


Zadaj pytania, jak np:

  • Co zrobić, by tak się stało?
  • Jakie działania podejmiesz?
  • Kto może ci pomóc?
  • Czego nowego chesz się nauczyć/ dowiedzieć?
  • Czy potrzebujesz dowodu swojej zmiany? (certyfikatu, dyplomu, itp.)

Poproś o zapisanie refleksji każdego z uczestników w odpowiednim arkuszu wydrukowany wcześniej w formacie A4. Możesz go tu pobrać w formie PDF. arkusz4_celerozwojowe


aa